Home » ไม่มีหมวดหมู่

วิธีเลือกหอพัก ห้องพักรายเดือน

สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาห้องพักรายเดือน คลิกเพื่อดู ห้องพักรายเดือน วิธีเลือกหอพัก หรือห้องพักรายเดือน ที่เราจะต้องใช้พักอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายเดือน หรือหลายปี จำเป็นอย่างมากที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงคุณสมบัติว่าตรงความต้องการของเราหรือไม่ เพราะถ้า…

Read More »

แนะนำหอพักใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีให้เลือกหลายโซน

           หอพักใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้นมีมากมาย เพราะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้นกว้างขวางมากในที่นี้ขอแบ่งออกเป็น 3 โซนได้แก่ 1.โซนหน้า มช.  2. โซนหลัง มช.  3.โซนข้าง มช. ซึ่งแต่ละโซนมีความสำคัญและจุดเด่นแตกต่างกัน นักศึกษาชอบโซนไหนก็สามารถดูหาหอพ…

Read More »

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยตั้งชื่อตามจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากจะเป็นสถานที่ให้การศึกษาแล้ว ยังสถานที่ท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยที่สวยงาม เช่น ศาลาธรรม อ่างแ…

Read More »