Home » ห้องพัก

หอพักใกล้ มช. และ หอพักหลัง มช. แนะนำก่อนหา

หอพักใกล้ มช.(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และบริเวณรอบๆ มีอยู่จำนวนมาก เนื่องจาก มช. ตั้งอยู่บนถนน 3 เส้นทั้ง 3 ทิศจึงสามารถเดินทางเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวก โดย หอพักใกล้ มช. จะแบ่งเป็น 3 โซนดังนี้ หอพักหลัง มช. ติดกับถนนสุเทพ มีหอพักอยู่จำนวนมากที่สุด …

Read More »

วิธีเลือกหอพัก ห้องพักรายเดือน

สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาห้องพักรายเดือน คลิกเพื่อดู ห้องพักรายเดือน วิธีเลือกหอพัก หรือห้องพักรายเดือน ที่เราจะต้องใช้พักอาศัยอยู่เป็นเวลานานหลายเดือน หรือหลายปี จำเป็นอย่างมากที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบถึงคุณสมบัติว่าตรงความต้องการของเราหรือไม่ เพราะถ้า…

Read More »