เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

อัพเดท 24 พ.ค. 2562

เงื่อนไขการลงประกาศถูกตั้งขึ้นเพื่อรักษาคุณภาพเว็บ และมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้กับสมาชิก และผู้เข้าชม ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ จึงของให้สมาชิกทุกท่านหมั่นตรวจสอบเงื่อนไขการลงประกาศนี้อยู่เสมอ

เงื่อนไขการเป็นสมาชิก

 1. อนุญาติให้สมัครสมาชิก 1 Account / 1 คน หรือ 1 สถานประกอบการ เท่านั้น
 2. “ผู้ใช้งาน” ต้องให้ข้อมูลสมาชิกตามจริงเท่านั้น
 3. “ผู้ใช้งาน” ต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม ไม่ล่วงละเมิดสิทธิใดๆ และไม่กระทำการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือบุคคลอื่น
 4. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการระงับใช้งาน “ผู้ใช้งาน” ที่ทำผิดเงื่อนไข หรือทำให้เกิดผลเสียต่อเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 5. เว็บไซต์ไม่มีความรับผิดไม่ว่าตามหลักการทางกฎหมายใด ต่อความเสียหายหรือสูญหายในการใช้งานเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายหรือสูญหายในลักษณะใดก็ตาม

เงื่อนไขการลงประกาศ

 1. ห้ามลงประกาศซ้ำกับประกาศที่มีอยู่แล้วในระบบ
  1. การลงรูปภาพ/ราคาเดียวกัน อาจถูกมองว่าเป็นประกาศซ้ำได้
  2. รายละเอียดประกาศที่เหมือนกันถือว่าเป็นประกาศซ้ำ
 2. ตั้งชื่อประกาศให้กระชับ อ่านง่าย และสบายตา
  1. ไม่ใช้สัญลักษณ์พิเศษในชื่อประกาศ เช่น !! ** ++ ##
  2. ไม่ใส่รหัสทรัพย์ หรือ โค้ดพิเศษในชื่อประกาศ
  3. ไม่ใช้อักษรซ้ำ เช่น ถูกกก มากกก สุดๆๆๆๆ
 3. อนุญาติให้ลงเฉพาะประกาศเช่าเท่านั้น
 4. ต้องใช้ภาพสถานที่จริง ไม่ใช้ภาพของบุคคลอื่น หรือภาพที่มีลิขสิทธิ์ หรือมีเครื่องหมายของเว็บไซต์อื่นที่มิใช่เว็บไซต์ของ “ผู้ใช้งาน” เอง
  1. ไม่ใช้ภาพ Logo หรือ QR Code
 5. ไม่ลงประกาศที่มีข้อความ หรือเนื้อหา โฆษณาแอบแฝงบริการอื่น เช่น รับฝากขาย นายหน้า บริการโพสต์
 6. ไม่อนุญาติให้ใช้โปรแกรมช่วยลงประกาศ หรือใช้งานส่วนอื่นๆ
 7. ไม่อนุญาติให้ใช้ “บัญชีผู้ใช้งาน” หลายบัญชี
 8. ไม่ลงประกาศด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ ฉ้อฉล หรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลอื่น

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ