มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยตั้งชื่อตามจังหวัดที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากจะเป็นสถานที่ให้การศึกษาแล้ว ยังสถานที่ท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยที่สวยงาม เช่น ศาลาธรรม อ่างแก้ว ตลาดร่มสัก และนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยนี้มีหอพักนักศึกษาให้บริการด้วยค่ะ หอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะมีอยู่ 2 แบบ คือ หอในแบบปกติมีจำนวนหอพักในมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 15 อาคาร แบ่งออกเป็นหอพักนักศึกษาชาย 7 อาคารและหอพักนักศึกษาหญิง 8 สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับเรื่องหอพักนั้นตกประมาณ 1,800 บาทต่อเทอม ซึ่งในราคานี้ได้รวมค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่นๆไว้แล้ว  ซึ่งจะมีการเปิด ปิดเป็นเวลาเปิดประมาณ 6.00 – 22.00 น. สำหรับหอพักหยิง ส่วนหอพักชายเปิดตลอด 24 ชม. ส่วนแบบที่ 2 สำหรับผู้ที่รักสบายขึ้นมาหน่อยก็สามารถเลือกอยู่หอพักในกำกับ มีอยู่ 4 หอได้แก่ หอสีชมพู หอแม่เหียะ หอพยาบาล และใหม่ล่าสุด หอ 40 ปี ซึ่งก็จะมีราคาสูงขึ้นตามความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ต้องการพักในมหาวิทยาลัยก็มีหอพักใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งใกล้กับแหน่งชอปปิ้งที่เรียกว่ากาดหน้ามอ ส่วนหลังมอก็มีเหมือนกันค่ะ และด้วยข้างมหาวิทยาลัยติดกับถนนคันคลองชลประทาน ราคาก็แตกต่างกับไปตามสภาพของหอพักสส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วง 3,000-5,000 บ.

กาดหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

You May Also Like

About the Author: admin