ประกาศที่รอการลบ

หลังจากที่ท่านส่งคำสั่งลบประกาศไป ประกาศจะอยู่ในสถานะ “รอการลบ” เป็นเวลา 15-30 วัน ในช่วงระยะเวลานี้ประกาศจะถูกซ่อนไว้(เหมือนถูกลบจริง) ไม่สามารถเปิดดูรายละเอียด หรือค้นหาเจอได้ กรณีต้องการยกเลิกการลบสามารถกดปุ่ม “ยกเลิกการลบ” ได้ ประกาศจะกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ แต่หากพ้นระยะเวลานั้นประกาศจะถูกลบอย่างถาวรไม่สามารถกู้คืนได้

💬 ไม่อนุญาติให้ลงประกาศซ้ำกับประกาศที่อยู่ในสถานะ “รอลบ” ได้ หากต้องการลงประกาศเดียวกันอีก ให้ทำการยกเลิกการลบโดยกดปุ่ม “ยกเลิกการลบ” แทนการลงประกาศใหม่