สถานะประกาศที่ถูกแจ้งเตือน

เพื่อรักษาคุณภาพของเว็บไซต์ ประกาศที่มีลักษณะไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการลงประกาศ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการลงประกาศ) เว็บไซต์อาจดำเนินการกับประกาศของท่านได้ 2 รูปแบบ

1.ให้แก้ไขประกาศ

ประกาศที่อยู่ในสถานะให้แก้ไข เพื่อให้ท่านทำการแก้ไขประกาศนั้นๆ ให้เป็นไปตาม เงื่อนไขการลงประกาศ โดยหลังจากแก้ไข ทีมงานจะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานเข้ามา โดยสิ่งที่มักจะผิดเงื่อนไขบ่อยครั้งคือ

 • ชื่อประกาศ ตั้งชื่อเป็นประกาศขาย, ใส่เบอร์โทร, ใส่ภาษาอังกฤษในช่องไทย, ตั้งชื่อซ้ำ
 • รายละเอียด คำอธิบายต่างๆ รวมถึงที่อยู่
  • รายละเอียดน้อยเกินไป
  • แฝงข้อมูลการขาย หรือ โฆษณาแฝงบริการอื่นๆ เช่น นายหน้า รับเหมา
  • ใส่ภาษาอังกฤษในช่องไทย
  • ใส่รายละเอียดซ้ำ หรือคล้ายกับประกาศอื่น
 • รูปภาพ ไม่มีรูปภาพ, รูปภาพอื่นๆที่ไม่เกียวกับที่พัก เช่น นามบัตร, QR Code, เบอร์โทร, LINE
2.ระงับการใช้งาน

ประกาศที่อยู่ในสถานะระงับการใช้งาน จะไม่สามารถแก้ไข หรือลบได้ แต่จะถูกลบโดยอัตโนมัติในระยะเวลา 15-30 วัน โดยส่วนใหญ่ประกาศที่ถูกระงับใช้ จะเป็นประกาศที่ลงผิดประเภท หรือลงซ้ำ กรุณาอ่าน เงื่อนไขการลงประกาศ

มีประกาศที่รอแก้ไขหรือระงับใช้มาก อาจถูกจำกัดสิทธิ

ในกรณีที่ท่านมีประกาศที่ รอให้แก้ไข หรือถูกระงับใช้ เป็นจำนวนมาก ท่านอาจะถูกจำกัดสิทธิในการใช้งาน เช่น ไม่สามารถลงประกาศใหม่ได้ หรือไม่สามารถเลื่อนประกาศได้

เราจึงข้อความร่วมมือใให้ท่านทำความเข้าใจ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงประกาศ ทั้นนี้เพื่อเป็นประโยชน์ และเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ในงานเว็บไซต์ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ เงื่อนไขการลงประกาศ)

ทางทีมงานจึงขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือมา ณ ที่นี่
Hongpak.in.th